Giroindbetalingskort
Du har tre muligheder for at modtage betalinger direkte til dine konti via giroindbetalingskort.

1. Den automatiske kun med kode.
2. Den manuelle med navn og fri tekst.
3. Kombination med kode og fri tekst.

Den automatiske
Lægger du vægt på, at bogføringen af indgående betalinger skal ske automatisk, anbefaler vi korttype 04. Det har en identifikationskode i bunden af kortet, der gør kortet velegnet til automatisk bogføring i dit økonomisystem.

Den manuelle
Ønsker du blot at få besked om indbetalingerne, kan du vælge mellem forskellige korttyper. Hvilken korttype du skal vælge, afhænger af den advisering, du har brug for.

  • Er indbetalingerne sket via et posthus eller Danske Banks kuvertordninger, får du adviseringen som en kopi af kortet.
  • Ved alle andre indbetalinger får du adviseringen direkte på dine kontoudtog. Du kan også hente oplysningerne via Danske Bank Business Online.
Kombination
Du kan også vælge mellem flere forskellige korttyper, der alle er en kombination af mulighederne inden for den automatiske og den manuelle type. Her kan din kunde skrive en individuel tekst til dig. Men kortene har også en identifikationskode, så betalingerne kan bogføres automatisk i dit økonomisystem. Du skal vælge korttype ud fra, hvilken advisering du har brug for.

Godkendelse
Inden du bruger giroindbetalingskort til opkrævninger, skal de igennem en godkendelsesprocedure. For at opnå godkendelse skal alle felter, der står i Blankethåndbogen, være udfyldt korrekt.

Bestilling af giroindbetalingskort
Bestilling og trykning af giroindbetalingskort sker oftest gennem et trykkeri, men du har også mulighed for at bestille giroindbetalingskort hos Danske Bank.

Recordformater

Her finder du recordformater til adviseringsfiler på giroind-
betalingskort.